Situatia vaccinarii personalului angajat al școlii

Numărul total de persoane angajate ( personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic ) : 68

Numărul total de persoane vaccinate : 48

Procent persoane vaccinate : 70,59%