Învățământ postliceal

Calificarea: Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice

Cursurile învățământului postliceal pot fi urmate de absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat care au o vechime de minim 3 ani  lucrați în domeniul electric. Elevii care vor urma cursurile învățământului postliceal în cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” vor primi calificarea de Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice.

Care sunt beneficiile învățământului postliceal?

 • Ai parte de formare teoretică temeinică;
 • Faci practică de specialitate – în domeniul producţiei de bunuri materiale, a serviciilor de profil și pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din domeniul centralelor stațiilor și rețelelor electrice;
 • Pregătirea se face atât în unitatea de învățământ, cât și la agenți economici;
 • Dobândești certificatul de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass, dacă promovezi examenul de certificare a calificării profesionale;
 • Poți continua studiile în învățământul superior, în cazul în care ești absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

 

Care sunt abilitățile pe care le vei dobândi dacă alegi să urmezi cursurile învățământului postliceal?

 • Vei dobândi cunoștințe despre managementul calității și al relațiilor profesionale;
 • Vei ști să utilizeze tehnica de calcul;
 • Vei studia legislaţia în domeniul muncii, al mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • Vei învăța să țină evidenţa gestiunii și să realizeze proiecte de specialitate;
 • Vei putea utiliza maşini electrice în centrale şi staţii;
 • Vei face măsurări specifice în electroenergetică;
 • Vei studia centrale electrice, reţele electrice, staţii şi posturi de transformare;
 • Vei ști să exploateze şi să întreţii echipamente electrice din centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Vei studia sisteme de protecţie specifice instalaţiilor electroenergetice, automatizarea sistemelor electroenergetice și cum să organizezi producţia şi munca.

 

Pentru ce joburi te vei califica?

 • Maistru energetician/electrician
 • Mașinist la instalațiile din centrale electrice
 • Operator la instalațiile din centrale electrice
 • Șef/șef-adjunct tură stație electrică (studii medii)

*Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.