Despre Liceu

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într’însa.
– Ferdinand I

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timișoara

De aproape cinci decenii, Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara este locul care își deschide porțile pentru a primi copii dornici să se inițieze în profesii de viitor. Îi ghidează și îi educă, pentru a-i transforma în tineri pregătiți și capabili să activeze cu succes în profesiile pe care le-au dobândit.

Elevii din Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara studiază într-un cadru care îmbină teoria cu practica de specialitate și au șansa de a învăța atât de la profesori dedicați, cât și de la companii de top din România. Iar aptitudinile pe care le dobândesc în urma studiilor le creează adevărate oportunități profesionale.

Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara a luat ființă în 1972 și în decursul anilor și-a îmbogățit oferta educațională, iar astăzi include mai multe tipuri de învățământ, cu diverse calificări: învățământ liceal de zi (calificări: tehnician în instalații electrice, tehnician în activități economice), învățământ liceal seral (calificarea: tehnician în instalații electrice), învățământ profesional dual (calificări: operator la mașini cu comandă numerică, electromecanic utilaje și instalații industriale, electrician aparate și echipamente electrice și energetice, mecanic echipamente hidraulice și pneumatice) .

Ne-am însușit misiunea de a sprijini dezvoltatea societății prin pregătirea tinerilor la un nivel înalt, adaptat normelor europene, în diferite domenii de activitate. Promovăm și protejăm atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor, egalitatea de şanse, dialogul, responsabilitatea, integritatea și colegialitatea.

Egalitate de șanse

Toți copiii și tinerii au dreptul la educație și la un mediu propice în care să își dezvolte abilitățile profesionale.

Dialog

Susținem și promovăm comunicarea deschisă atât între elevi, cât și între cadrele didactice și elevi.

Responsabilitate

Considerăm că atât profesorii, cât și elevii au sarcina de a contribui la bunul mers al activităților educative.

Colegialitate

Ne sprijinim elevii și le oferim resursele necesare pentru a dobândi abilități specifice lucrului în echipă.

Integritate

Suntem onești, credem cu tărie în valorile noastre și nu ne abatem de la misiunea pe care ne-am însușit-o.

Scurt istoric

Liceul Tehnologic  Energetic Timișoara a luat ființă în anul 1972, fiind singura școală de profil din zonă, parte din unitățile de învățământ ale fostului Minister al Energiei Electrice. Până în 1989, unitatea școlară s-a numit Liceul Industrial nr. 2 și s-a aflat sub patronajul Întreprinderii de Reţele Electrice Timişoara. Din 1990 până în 1999 a purtat numele de Grupul Școlar Industrial Energetic. Un an mai târziu, liceul a primit titulatura de Grupul Școlar Energetic, iar din 1 septembrie 2010 a avut denumirea de Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”.

Un nou capitol din istoria instituției s-a scris în anul școlar 2011-2012, atunci când Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” a comasat prin absorbție un alt reper al învățământului tehnic timișorean – Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu” Timişoara.

Comasarea celor două instituții școlare, în 2011, a generat o instituție școlară pilon în învățământul preuniversitar din județul Timiș. În 2018, instituția și-a modificat denumirea în Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara.