Învățământ liceal de zi

Calificarea: Tehnician în activități economice - cod specializare 191

Elevii care urmează cursurile învățământului liceal de zi în cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” primesc calificarea de Tehnician în activități economice

Care sunt beneficiile acestei specializări ?

 • Poți face stagii de pregătire practică la agenți economici, în domeniul producției, comercial, bancar, financiar și asigurări;
 • Ai șansa să vezi cum funcționează o societate comercială, prin programul ”Firma de exercițiu”, care redă fidel activitatea de zi cu zi a unei firme;
 • Ai posibilitatea de a obține, în urma susținerii unor examene, calificarea de contabil sau de expert contabil;
 • Poți desfășura activități pe cont propriu, ca persoană fizică autorizată sau ca persoană juridică.

 

Care sunt abilitățile pe care le vei dobândi dacă alegi să urmezi cursurile acestei specializări?

 • Organizarea contabilității unei firme;
 • Întocmirea documentelor contabile cerute de legea contabilității;
 • Folosirea programelor informatice de contabilitate;
 • Întocmirea de situații financiare și analiza acestora cu ajutorul cunoștințelor de marketing și statistică;
 • Calcularea indicatorilor economico-financiari și identificarea celor mai bune surse de finanțare pentru o societate;
 • Utilizarea bilanțului contabil pentru informarea și previzionarea activității;
 • Negocierea și încheierea de contracte economice cu furnizorii.

 

Pentru ce joburi te vei califica?

 • Contabil
 • Referent resurse umane
 • Broker
 • Agent comercial
 • Inspector și agent financiar
 • Agent de asigurări

Calificarea: Tehnician în instalații electrice - cod specializare 192

Elevii care urmează cursurile învățământului liceal de zi în cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” primesc calificarea de Tehnician în instalații electrice

Care sunt abilitățile pe care le vei dobândi dacă alegi să urmezi cursurile acestei specializări?

 • Vei învăța să realizezi lucrări de tehnologie generală în electrotehnică;
 • Vei ști să realizezi componentele echipamentelor electrice;
 • Vei putea măsura mărimile electrice în curent continuu;
 • Vei învăța să monteze și să întreții aparate electrice de joasă tensiune;
 • Vei ști să utilizezi sistemele de automatizare în procesele tehnologice;
 • Vei putea realiza un sistem de acționare electrică;
 • Vei știi să planifici producția;
 • Vei știi să dimensionezi instalațiile electrice;
 • Vei știi să asiguri continuitatea alimentării cu energie electrică;
 • Vei știi să asiguri funcționalitatea instalațiilor electrice.

 

Pentru ce joburi te vei califica?

 • Tehnician energetician
 • Electrician

*Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.