Platforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19

„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într'însa.”
- Ferdinand I

De aproape cinci decenii, Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara este locul care își deschide porțile pentru a primi copii dornici să se inițieze în profesii de viitor. Îi ghidează și îi educă, pentru a-i transforma în tineri pregătiți și capabili să activeze cu succes în profesiile pe care le-au dobândit.

Elevii din Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara studiază într-un cadru care îmbină teoria cu practica de specialitate și au șansa de a învăța atât de la profesori dedicați, cât și de la companii de top din România. Iar aptitudinile pe care le dobândesc în urma studiilor le creează adevărate oportunități profesionale.

Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara a luat ființă în anul 1972 și în decursul timpului și-a îmbogățit oferta educațională, iar astăzi include mai multe tipuri de învățământ, cu diverse calificări: învățământ liceal de zi (calificarea: tehnician în activități economice), învățământ liceal seral (calificarea: tehnician în instalații electrice), învățământ profesional dual (calificări: operator la mașini cu comandă numerică, electromecanic utilaje și instalații industriale, electrician aparate și echipamente electrice și energetice), învățământ postliceal (calificarea: maistru electrician centrale stații și rețele electrice).

Ne-am însușit misiunea de a sprijini dezvoltatea societății prin pregătirea tinerilor la un nivel înalt, adaptat normelor europene, în diferite domenii de activitate. Promovăm și protejăm atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor, egalitatea de şanse, dialogul, responsabilitatea, integritatea și colegialitatea.

Egalitate de șanse

Toți copiii și tinerii au dreptul la educație și la un mediu propice în care să își dezvolte abilitățile profesionale.

Dialog

Susținem și promovăm comunicarea deschisă atât între elevi, cât și între cadrele didactice și elevi.

Responsabilitate

Considerăm că atât profesorii, cât și elevii au sarcina de a contribui la bunul mers al activităților educative.

Colegialitate

Ne sprijinim elevii și le oferim resursele necesare pentru a dobândi abilități specifice lucrului în echipă.

Elevii noștri pot opta pentru: